Política de turisme responsable

Política de turisme responsable

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius implantats específicament a la Cimera Mundial sobre el desenvolupament sostenible 2015, la COP i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, el
Càmping de Vidrà es compromet a portar a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant la implantació de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tan internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el compromís amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha implantat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en la adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generadors per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de consideració sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en el mateix entorn i participar en activitats externes, i a informar tan internament com externament sobre els avanços i actuacions mediambientals de l’empresa.

De la mateixa manera, el nostre establiment manifesta un compromís exprés de lluita contra la explotació sexual o qualsevol altre forma de explotació i abús comercial, principalment els nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mitjans d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius es perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de la millora continua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com la satisfacció del client. Tanmateix, es sotmetran projectes de futures ampliacions de els instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficàcia en l’ús de recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que els circumstàncies ho requereixin adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.

                      Firmado

       (Director General )                                                              Fecha:  21 de gener de 2022

Al càmping de Vidrà ens comprometem a:

 

         Generar el mínim impacte ecològic com a conseqüència de la nostra activitat.

–     Fomentar l’estalvi d’aigua i energia dins de l’empresa i transmetre aquests valors als nostres clients.

         Ens obliguem a complir amb els criteris de reciclatge establerts per la normativa

         Fem prevaldre criteris ecològics i sostenibles ens les nostres compres i consums.

         Fer difusió de la política de turisme responsable als nostres clients i premiar el compliment de les normes establertes.